Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima

 


Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima dodjeljuje se starješinama vojnih jedinica i ustanova, koji svojim primjerom i umješnošću u radu u jedinici odnosno ustanovi kojom rukovode, doprinose ostvarivanju postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili uslove za postizanje izuzetnih rezultata, ili koji se odlikuju takvim starješinskim i vojničkim osobinama da služe za primjer drugima.Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima odlikovana su četiri pripadnika OS BiH.