Kalendar

Ministarstva

Medalja za hrabrost

 


Medalja za hrabrost dodjeljuje se pripadnicima OS BiH koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost. Ova medalja dodjeljuje se za takva djela i građanima koji su u izuzetno opasnim situacijama, spašavajući ljudske živote ili materijalna dobra ispoljili izvanrednu ličnu hrabrost.

 


Medaljom za hrabrost odlikovano je šesnaest pripadnika OS BiH, pet posthumno.