Kalendar

Ministarstva

O Savezu

loGoSavez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka „ Kantona Sarajevo – udruženje građana, je društvena, nestranačka i samostalna organizacija. Savez je od posebnog društvenog interesa za Kanton Sarajevo. Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja „Zlatni ljiljan“ i „Zlatna policijska značka „ Kantona Sarajevo je dobrovoljna kolektivna organizacija općinskih udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja , koji u svom članstvu okupljaju dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja nabrojane u Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ( « Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine  » broj 70/05 ).

Savez je osnovan s ciljem zadovoljenja opštih i posebnih interesa dobitnika najvećih ratnih priznanja i vršenje određenih društvenih poslova, a svoju djelatnost usmjerit će naročito na :

 • zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, zajednicu ravnopravnih i konstutivnih naroda koji u njoj žive;
 • izgradnju demokratskog društva utemeljenog na slobodama, pravima i dužnostima čovjeka i građanina;
 • koordinaciju rada, programa, istupanja i akcija udruženih članica i ostvarivanje zajedničkog stava i nastupa pred organima vlasti;
 • praćenje stanja u oblasti zdravstvenog, pravnog i socijalnog statusa svojih članova i staranje o pružanju odgovarajućih vidova pomoći;
 • praćenje ostvarivanja prava svojih članova i putem nadležnih državnih organa iniciranje donošenja odgovarajućih mjera;
 • prikupljanje podataka o članstvu neophodnih za izvršenje poslova;
 • uspostavljanje saradnje i/ili udruživanja sa drugim boračkim organizacijama, udruženjima i asocijacijama koje su od interesa za Savez;
 • iniciranje i učestvovanje u prikupljanju arhivske građe o učešću članova Saveza u pokretu otpora i oslobodilačkoj borbi;
 • obradu edicija i prezentiranje javnosti, priređivanje predavanja, seminara i savjetovanja;
 • učestvovanje u poslovima koji se odnose na pitanja zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanje svoga članstva;
 • učestvovanje u javnim raspravama povodom izrade i donošenja zakona i drugih propisa i dokumenata kojim se utvrđuju prava boraca i članova ovog Saveza;
 • organizovanje sportskog i kulturnog života za svoje članstvo;
 • učestvovanje, preko svojih predstavnika, u radu komisija, savjeta i drugih tijela u djelatnostima od interesa za Savez, kako u zemlji tako i u inostranstvu u skladu sa zakonom;
 • vršenje i drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom i Statutom Saveza.