Kalendar

Ministarstva

Kalendar značajnih datuma događaja i ličnosti odbrambeno-oslobodilačkog rata

 

R. BR.

DATUM

OPIS  DOGAĐAJA

 1.  

29.02/ 01.03.92.

Referendum za nezavisnost i suverenost Bosne i Hercegovine

   2.

01.03.1992.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 1.  

 05.04.1992.

Napad na Centar za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova RSUP-a BIH i spašavanje učenika centra

Formiranje Odreda specijalne policije „Bosna“

 1.  

05.04.1992.

Manifestacija građana protiv rata
(pogibija Suade Dilberović i Olge Sučić)

 1.  

06.04.1992.

Prvi napad na Sarajevo

 1.  

06.04.1992.

Dan sjećanja na poginule pripadnike MUP-a

 1.  

06.04.1992.

Međunarodno priznanje nezavisnosti i suverenosti Bosne i Hercegovine 

 1.  

08.04.1992.

Dan TO R BiH

 1.  

15.04.1992.

Dan Armije R BiH

 1.  

18.04.1992.

 Akcija „PRETIS“

 1.  

Pogibija Safeta (Nezir) Hadžića i drugih učesnika akcije

 1.  

22.04.1992.

Odbrana Ilidže

 1.  

02/03.05.1992.

Bitka za odbranu predsjedništva i institucija R BiH

 1.  

02.05.1992.

Granatiranje glavne pošte u Sarajevu

 1.  

11.05.1992.

Stradanje  građana Hadžića u ulici 12. Hercegovačke brigade

 1.  

14.05.1992.

Stradanje građana Kasindolske ulice Općina Ilidža

 1.  

15.05.1992.

Pogibija Šakić ( Fehim ) Envera –Ene

 1.  

16.05.1992.

 Pofalićka bitka

 1.  

 

Stradanje  porodice Bibić

 1.  

 18.05.1992.

 Dan formiranja brigade SJB Stari Grad

 1.  

20.05.1992.

Stradanje mještana zaseoka Musići

 1.  

21.05.1992.

Granatiranje olimpijske dvorane Zetra

 1.  

 22.05.1992.

Prijem Bosne i Hercegovine u UN

 1.  

25.05.1992.

Stradanje mještana sela Krše

 1.  

26.05.1992.

Granatiranje porodilišta u Sarajevu

 1.  

27.05.1992.

Stradanje građana u redu za hljeb u ulici Ferhadija

 1.  

29.05.1992.

Granatiranje Orjentalnog instituta u Sarajevu

 1.  

31.05.1992.

Stradanje građana Općine Trnovo

 1.  

05.06.1992.

Stradanje građana Općine Ilijaš
(Lješevo, Bioča, Luka i Kadarići)

 1.  

08.06.1992.

Oslobađanje platoa Žući

 1.  

 08.06.1992.

Pogibija Vinka ( Marko ) Šamarlića

 1.  

08.06.1992.

Pogibija Muhidina-Dine ( Nusret ) Magode

 1.  

09.06.1992.

Stradanje djece u igri na Sedreniku

 1.  

 14.06.1992.

Stradanje mještana naselja Ahatovići

 1.  

16.06.1992.

 Stradanje mještana naselja Svrake

 1.  

16.06.1992.

 Pogibija Mehanić ( Abid ) Keme

 1.  

 17.06.1992.

 Deblokada Dobrinje

 1.  

30.06.1992.

Otvaranje aerodroma Sarajevo za humanitarne letove

 1.  

 03.07.1992.

Stradanje mještana Kobilje Glave

 1.  

 04.07.1992.

Stradanje mještana Tihovića

 1.  

08.07.1992.

Stradanje porodice Ristović

 1.  

 12.07.1992. 

Stradanje djece u parku u Hrasnici

 1.  

30.07.1992.

Pogibija Domuz ( Stojko ) Čedomira

 1.  

30.07.1992.

Bitka za Trnovo

 1.  

31.07.1992.

Bitka za Poljine

 1.  

05.08.1992.

Granatiranje NIŠRO „Oslobođenje“

 1.  

05.08.1992.

Odbrana Starog Grada iz pravca Trebević-Bistrički potok

 1.  

07.08.1992.

Stradanje građana na Trgu heroja u ulici Džamijska

 1.  

22.08.1992.

Pogibija Ramiza ( Alija ) Salčina

 1.  

23.08.1992.

Stradanje građana Baščaršije u redu za vodu u ulici Halaći

 1.  

26.08.1992.

Granatiranje Vijećnice

 1.  

30.08.1992.

Stradanje građana na pijaci Alipašino polje

 1.  

01.09.1992.

Formiranje 1. korpusa Armije R BiH

 1.  

06.09.1992.

Prva ratna pozorišna predstava

 1.  

14.09.1992.

Borbe za odbranu Otesa, Dogloda, Azića, Stupa i Bara

 1.  

20.09.1992.

Stradanje građana na Trgu ZAVNOBIH

 1.  

20.09.1992.

Odbrana Orlića tt. 876

 1.  

Pogibija Odžaković ( Mujo ) Fadile-Žute

 1.  

28.09.1992.

Stradanje građana na dženazi u Boljakovom potoku

 1.  

07.10.1992.

Oslobađanje platoa na Čemerskoj planini

 1.  

08.10.1992.

Pogibija Porobić ( Ibrahim ) Mehe

 1.  

08.12.1992.

Pogibija Šikalo ( Jusuf ) Smaila

 1.  

11.12.1992.

Oslobađanje Žuči kota-850

 1.  

15.12.1992.

Artiljerijski napad na Klinički centar Koševo

 1.  

08.01.1993.

Ubistvo podpredsjednika vlade R BiH Hakije Turajlića

 1.  

15.01.1993.

Stradanje građana kod pivare u redu za vodu

 1.  

21.03.1993.

Odbrana Donjeg Kotorca

 1.  

18.04.1993.

Odbrana Košćana

 1.  

26.04.1993.

Pogibija tri brata iz porodice Halać na Nabožiću – Kamenička stijena

 1.  

28.05.1993.

Stradanje porodice Ramić

 1.  

30.05.1993.

Ofanzivna dejstva na padinama Trebevića

 1.  

01.06.1993.

Stradanje građana naselja Dobrinja
(bajramski turnir )

 1.  

12.06.1993.

Stradanje građana za vrijeme klanjanja dženaze na mezarju Budakovići

 1.  

12.06.1993. 

Oslobađanje Mijatovića kose

 1.  

Pogibija Safeta (Zaim) Isovića

 1.  

17.06.1993.

Pogibija Safeta (Salko)  Zajke

 1.  

20.06.1993.

Odbrana šireg područja Blinja

 1.  

26.06.1993.

 Pogibija djece u ulici Bakarevića

 1.  

12.07.1993.

Stradanje građana u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića

 1.  

 15.07.1993.

Odbrana Proskoka

 1.  

 17.07.1993.

Stradanje mještana naselja Tarčin

 1.  

21.07.1993.

Stradanje građana naselja Dobrinja,  ulica Vahide Maglajlić

 1.  

27.07.1993. 

Odbrana Žući

 1.  

Pogibija Envera (Zahid) Šehovića i braće Panjeta

 1.  

Pogibija 18 pripadnika specijalne jedinice MUP-a

 1.  

28.07.1993.

Pogibija Bogunić ( Halil ) Emira-Čarlija

 1.  

31.07.1993.

 Puštanje u funkciju tunela „DB“ ispod aerodromske piste

 1.  

Prvi petak u avgustu

Igman 1992.-1995.

 1.  

 26.10.1993.

Pogibija  pripadnika vojne policije Ar BiH  i MUP-a R BiH

 1.  

09.11.1993.

 Stradanje učenika i učiteljice za vrijeme nastave OŠ „ Fatima Gunić “, Trg ZAVNOBIH-a

 1.  

10.11.1993.

Stradanje građana u ulicama Ilije Engela i Trg žrtava fašizma (Otoka)

 1.  

22.11.1993.

Pogibija djece u igri na  Skenderiji

 1.  

29.11.1993.

Stradanje građana u ulici Hamdije Kreševljakovića

 1.  

06.12.1993.

Stradanje građana u ulici Alipašina (pijaca Zetra)

 1.  

14.12.1993.

Stradanje građana u ulici Gimnazijska

 1.  

24.12.1993.

Pogibija Pavlović (Dragan) Igora

 1.  

 27.12.1993.

Odbrana Sjeničke kose i Orahovog brijega

 1.  

03.01.1994.

Stradanje građana u stambenom objektu u ulici Musala

 1.  

22.01.1994.

Stradanje djece na sankanju,  Alipašino polje

 1.  

04.02.1994.

Stradanje građana na Dobrinji u ulici Oslobodilaca Sarajeva

 1.  

05.02.1994. 

Stradanje građana na pijaci Markale

 1.  

Dan sjećanja na sve stradale građane grada Sarajeva u periodu opsade 1992.-1995.godine

 1.  

 06.10.1994.

Diverzantska akcija u reonu Čakle-Proskok

 1.  

 11.10.1994. 

Odbrana Čemerske planine

 1.  

Pogibija Hašima Spahića

 1.  

29.10.1994.

Operacija oslobađanja Hojte, Javorka, Šiljka i Kočerina

 1.  

05.11.1994.

Oslobađanje južnih padina Čemerske planine - Pobjeda 94.

 1.  

01.05.1995.

Stradanje mještana naselja Beganovi-Pazarić

 1.  

07.05.1995.

Stradanje građana kod ulaza u ratni tunel „ Butmir “

 1.  

 09.05.1995. 

Dan „ Zlatnih ljiljana “

 1.  

Dan „ Dobitnika najviših ratnih priznanja“

 1.  

01.06.1995.

Stradanje građana u ulici Aerodromska

 1.  

16.06.1995.

Operacije deblokade Sarajeva ( operacija Koverat, operacija Jug i operacija T )

 1.  

18.06.1995.

Stradanje građana na Dobrinji - OŠ „ Skender Kulenović “ Dobrinja

 1.  

19.08.1995.

Dan pogibije stranih državljana  u misijama u Bosni i Hercegovini

 1.  

28.08.1995.

Stradanje građana kod tržnice Markale

 1.  

09.10.1995.

Oslobađanje Treskavice

 1.  

Pogibija Zaima Imamovića

 1.  

11.10.1995.

Pogibija Tufo Atifa, Agić Amira i drugih pripadnika MUP-a na Treskavici

 1.  

Drugi dan ramazanskog
bajrama

Dan šehida-poginulih boraca Armije R BiH

 1.  

08.01

Dan poginulih boraca Armije R BiH (pravoslavci)

 1.  

 01.11.

Dan poginulih boraca Armije R BiH (katolici)

 1.  

 14.12.1995.

Potpisivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini